LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Sjællandske politikere i Bruxelles: Landområder skal hægtes på store trafikårer

Sjællandske politikere mødtes i Bruxelles med europæiske for at sætte sjællandsk præg på EU's kommende infrastrukturprogram Connecting Europa Facility.

Adgangsveje, vandledninger, nedrivning, arkæologiske undersøgelser og flytningen af en sø. I praksis er byggeriet af tunnelen under Femern Bælt reelt gået i gang i Rødby Havn.

De tyske forsinkelser betyder imidlertid, at dele af den luns af projektets budget, der kommer fra EU’s infrastrukturprogram Connecting Europe Facility (CEF), først skal bruges, når den nuværende budgetperiode er slut.

Forhandlingerne om det fremtidige budget mellem 2021 og 2027 er imidlertid så småt gået i gang i Bruxelles, og dermed også diskussionen om, hvordan transportmidlerne skal fordeles. Spørgsmålet er nemlig ikke blot, hvor mange penge, der skal være i transportpuljen, men i høj grad også hvilke slags transportprojekter, EU-budgettet skal være med til at finansiere.

Og det overordnede budskab fra de sjællandske politikere er klart: EU’s infrastrukturmidler skal bruges til at skabe bedre forbindelser mellem land og by. Det skal simpelthen være lettere at komme fra de mest landlige områder til de større byer.

 

Forbind land med by

Torsdag mødtes sjællandske politikere med medlemmer af Europa-Parlamentet, repræsentanter for Europa-Kommissionen og repræsentanter for transportministerierne i Danmark, Tyskland og Sverige i Europa-Parlamentet i Bruxelles for at sætte deres præg på det kommende transportprogram.

Blandt de sjællandske talere ved arrangementet i Bruxelles var regionsrådsmedlem Evan Lynnerup (V), der ser en masse muligheder i Europa-Kommissionens forslag til det nye CEF-program. Men der er også plads til forbedringer, og Evan Lynnerup mener, at nøglen til at sikre vækst i landområderne er at forbinde dem med de store byer.

– Jeg har den politiske ambition, at vores kerneinfrastruktur forbinder vores landdistrikter med vores byer. Region Sjælland er primært en landdistriktsregion, men er placeret mellem to storbyer; København og Hamborg. Hvis ikke vi er forbundet til de store jernbane- og motorveje, er det svært at få erhvervslivet til at vokse i Region Sjælland, lyder det.

 

Lolland-borgmester: Virksomhederne har set potentialet

Lolland Kommune ligger i den ene ende af den kommende tunnel og skal være vært for byggeriet. Borgmester Holger Schou Rasmussen (A) tog også turen til Bruxelles for at arbejde for at gøre Femern-tunnelen til den størst mulige succes for Lolland.

Det er naturligvis vigtigt, mener borgmesteren, at holde fast i, at Femern Bælt-forbindelsen også i det kommende budget skal have direkte tilskud fra Bruxelles, da den ikke kun har dansk men også stor europæisk merværdi. Og det er vigtigt at få tilskud til infrastruktur mellem de store byer. Men det stopper ikke der.

– Fra mit synspunkt er det også vigtigt at prioritere at styrke relationerne mellem landområderne og byerne. Vi skal øremærke penge til at udvikle vores landområder og kommuner, hvis vi vil udnytte alle Femern Bælt-forbindelsens potentialer, betoner han og fortsætter:

– Mange virksomheder har allerede indset de potentialer, Femern Bælt-forbindelsen skaber, og kigger mod Lolland-Falster. De skaber dermed allerede arbejdspladser. Med den faste forbindelse vil Lolland-Falster blive porten til Centraleuropa, og virksomhederne vil nyde godt af direkte, hurtige og fleksible jernbaner og motorveje mellem Nord- og Sydeuropa.

 

EU-ambassadør: Gode forbindelser gør os til foregangsregion

Det danske medlem af Europa-Parlamentet Jeppe Kofod (A), der i Bruxelles fungerer som EU-ambassadør for Region Sjælland og Femern Bælt-forbindelsen, er enig med Evan Lynnerup og Holger Schou Rasmussen i, at EU-midlerne skal bruges på infrastruktur, der kobler lokalområderne med de store trafikårer.

– Den nye Connecting Europe Facility skal støtte infrastrukturprojekter, der forbinder landdistrikter bedre med byerne. Bedre transportmuligheder kan skabe udvikling i EU’s landområder og komme både borgere og virksomheder til gavn, siger han.

Jeppe Kofod bemærker desuden, at infrastrukturprogrammet kan være med til at gøre Skandinavien til forbillede for resten af Europa.

– I Skandinavien forbinder vi vores folk endnu tættere med hinanden ved det regionale samarbejde. Det er afgørende, at det nye CEF fortsætter med at understøtte dette samarbejde, også fordi det skandinaviske samarbejde fremmer bæredygtige arbejdspladser, der kan vise vejen for Europa, lyder det.

 

Sjællandske Interreg-bekymringer

Da Kommissionens fremlagde sit forslag til det nye infrastrukturprogram først på sommeren, kom også forslag til, hvordan Kommissionen forestiller sig de andre støttemuligheder skal indrettes i fremtiden – herunder Interreg-puljerne. Her lægger Kommissionen op til, at regioner kun kan skabe programgeografier med naboregioner, de er landfast forbundet til.

Det kan potentielt skabe problemer for Interreg-programmet, der i indeværende periode hedder Deutschland-Danmark, hvor Region Sjælland og kommunerne kan indgå projektpartnerskaber med deres tyske kolleger på den anden side af Femern Bælt. De sjællandske politikere benyttede således muligheden i Bruxelles for at udtrykke deres bekymring for at miste den mulighed, som programmet giver for at skabe integration rundt om selve den kommende tunnel.

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej