LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Styrk ældres mobilitet, selvstændighed og sundhed med ICT

Græsk region søger partnerregioner eller kommuner til et projekt under Horizon2020, der skal styrke selvstændighed og mobilitet hos ældre svækkede borgere i sundheds- og plejesystemet. Interessetilkendegivelse senest den 24. april.

Ifølge Europa- Kommissionen oplever ældre med permanente eller midlertidige nedsatte funktionsevner også udfordringer med at miste selvstændighed og mobilitet i hverdagen. Dette har ofte konsekvenser for deres livskvalitet.

Græsk region vil derfor teste digitale løsninger, der kan styrke ældre borgere med permanent eller midlertidig nedsættelse af funktionsevner i at opretholde og styrke deres liv som hidtil. Løsningerne skal være personlige og individuelt tilpasset den enkelte borgers behov og skal kunne benyttes i forskellige lokale/regionale kontekster.

Den græske region har erfaringer fra lignende europæiske testsite projekter og ønsker nu at samarbejde med regioner eller kommuner, som er i stand til at være testsite for endnu et stort pilotprojekt. Fokus vil være på blandt andet skalérbarhed, datainformation og livskvalitet. Der er også et krav om, at man skal inkludere tekniske partnere. Udvælgelse af disse partnerskaber vil blive truffet af de regionale/kommunale testsites, der danner konsortium.

Den græske region ønsker at høre fra interesserede partnere senest den 24. april. Der er opstart af arbejdsgruppen for projektet i maj i Bruxelles.

Kort om projektideen

Tidshorisont

  • Interessetilkendegivelse inden den 24. april 2018 klokken 17.00 til Xenia Lauritsen
  • Netværksmøde om projektet i begyndelsen af maj 2018 i Bruxelles
  • Indkaldelsens ansøgningsfrist er 24. april 2019.

Økonomi

Projektet vil søge støtte under indkaldelsen: Large scale pilots of personalised & outcome based integrated care under Horizon 2020.

Projektets forventede budget er 30-45 millioner kroner.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej