LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

“Vi vælger, hvad der er bedst for patienten”

Der skal en forhåndsgodkendelse til, hvis en patient vil søge behandling i udlandet på hjemlandets regning. Det siger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen efter et ministerrådsmøde i Bruxelles i går. Forhåndsgodkendelsen skal gives af den lægefaglige ekspertise hjemme, og den skal gælde et bestemt hospital eller en bestemt klinik i udlandet.

I et video-interview til Sjælland EU Nyt vender den konservative danske sundhedsminister op og ned på Kommissionens forslag, der går på, at patienter frit skal kunne vælge hospitaler og andre sundhedsydelser i hele EU på linje med andre tjenesteydelser i Det indre marked. Kommissionens direktiv bygger på en serie domme fra EF-domstolen gennem de sidste ti år.

”Det kan jeg mærke, der er opbakning til fra andre medlemslande. Vi vil selv styre vores nationale sundhedsbehandling, og vi vil også selv styre kriterierne for, hvornår borgerne skal til behandling i et andet land”, sagde Jakob Axel Nielsen efter mødet.

”Jeg forestiller mig, det er danske myndigheder, der skal lave en forhåndsaftale med et udenlandsk sygehus om, hvordan en borger bosat i Danmark skal sendes til et hospital i udlandet. Systemet vælger ud fra, hvad der er bedst for borgeren”, siger han.

Frit valg kompliceret
Kommissionens forslag til patientrettigheder er endt med at blive ret kompliceret, fordi et frit sygehusvalg over grænser vil forudsætte, at markedet også er gennemskueligt og sikkert.
Men, siger Kommissionen, man er nødt til at følge EF-domstolens kendelser, der henviser til EUs grundlæggende traktatbestemmelser om Det indre marked.

Hvis det skal fungere, mener Kommissionen, er det nødvendigt, at markedet er ”gennemsigtigt” for borgeren. Derfor skal f.eks. patientjournaler være gensidigt forståelige; det skal være muligt at kvalitetsbedømme ethvert hospital i EU; og man skal sikre, at den efterbehandling og de medikamenter, der udskrives, også kan fås hjemme efter endt hospitalsophold.

Det er alt det, sundhedsministre nu, ifølge Jakob Axel Nielsen, vil vende på hovedet.

Om medlemslandene vil kunne gå imod EF-domstolen? Jo, mener sundhedsministeren. ”Det her er politik”.

Mere om patientrettigheder og EF-domstolens stilling her.

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej