LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Få svar på spørgsmål til dit næste Interreg Nordsø-projekt

Få mere information og mulighed for at stille spørgsmål til den tiende indkaldelsesrunde ved Interreg Nordsø sekretariatets kommende webinar den 27. november.
Læs mere

Udsigt til grønsager og grillkul på cykel i Guldborgsund og Slagelse

Vareudbringning til ferieområder og mindre trængsel ved købmanden kan blive blandt resultaterne af nyt grønt Interreg South Baltic-projekt.
Læs mere

Partnere søges til projekt om øget sammenhængskraft og bedre transportforbindelser

Sjællandske aktører søges til projekt under Interreg Østersøen med fokus på at forbedre infrastrukturen til gavn for de perifere områder i regionen.
Læs mere

Europæisk Femern-koordinator vil trække støtte ind i nyt budget

Danske, svenske og tyske politikere underskrev erklæring om Femern-forbindelsens betydning i Bruxelles. Og så var der positive støttenyheder fra den europæiske koordinator.
Læs mere

Skab dit fremtidige skandinaviske samarbejde på partnerlab

Find din skandinaviske partner og få inspiration til projekter inden for innovation, transport, beskæftigelse og grøn energi, når Interreg ØKS inviterer til partnerlab den 3. oktober 2017 i Malmø.
Læs mere

Europa og Femern kan hjælpe Lolland til at skaffe grønne arbejdspladser

Femern Bælt-forbindelsen og udvikling af grøn energi var i fokus, da en delegation fra Lolland Kommune var på studietur i Bruxelles
Læs mere

Flere pendlere gennem Guldborgsund, tak

Guldborgsund Kommune vil gøre det attraktivt at leve i og besøge kommunen ved at udvikle bedre sammenhæng i den offentlige transport i korridoren Rostock-Nykøbing og E55.
Læs mere

Mød din næste partner ved årets match-making event

Mød potentielle samarbejdspartnere eller få inspiration til nye projekter inden for byudvikling, når forsknings- og innovationsnetværket ERRIN holder Brokerage Week fra 20. november i Bruxelles.
Læs mere

Sjællandsk transportprojekt bidrager allerede til nye EU-klimamål

Europa-Kommissionen har foreslået nye krav til EU-landene om, hvor meget de skal reducere deres udledning af drivhusgasser.
Læs mere

Skab digital platform for grøn persontransport

Partnere søges til udvikling af en digital transportmarkedsplads, der skal øge mobiliteten, nedbringe CO2-udledning og løsne op for trafikale knudepunkter. Interessetilkendegivelser senest 14. marts.
Læs mere

Beskyt vores sårbare kyster med transportsystem

Den spanske region Murcia vil udvikle et nyt bæredygtigt transportsystem for passagerer i områder med særlig sårbare kyster. Interessetilkendegivelse seneste mandag den 29. februar 2016.
Læs mere

Interreg ØKS åbner ny ansøgningsrunde og yder hjælp til projektdeltagere

Næste ansøgningsrunde har særligt fokus på grøn økonomi og transport. Der vil være mulighed for at tage til ansøgningsseminar i København 27. august.
Læs mere

Nordsø-samarbejde afsætter 1,3 mia til bæredygtig vækst og innovation

Nordsø-samarbejde afsætter 1,3 milliarder kroner til bæredygtig vækst og innovation. Nemmere processer og større gennemsigtighed er hovedtemaerne i den nye indkaldelse under Interreg Nordsøen.
Læs mere

”Folk vil bare gerne vide hvornår bussen og toget kører”

Et Interface PLUS-projekt har skabt et realtidssystem, der informerer passagerer om, hvornår deres bus, tog og færge afgår. Projektet har inspireret til lignende projekter andre steder.
Læs mere

Integrér elbiler bedre i både transport- og elnet

Tysk forskningscenter søger partnere til et projekt, der skal integrere elbiler bedre i vores transport- og elnet.
Læs mere

Udarbejd grønnere model for transport i Nordsøområdet

Et INTERREG North Sea konsortium søger partnere til et projekt der skal udvikle en bæredygtig model til godstransport ved at videreudvikle og udbrede erfaringer fra tidligere projekter.
Læs mere

Udvikl intelligent transportsoftware på tværs af Europa

En græsk virksomhed søger partnere til projekt under Horizon 2020. Målet er at udvikle intelligent transportsoftware på tværs af europæiske landegrænser. Ansøgningsfristen er den 23. april 2015.
Læs mere

Østersø-program giver 75 procent til innovative og bæredygtige projekter

Fokus i første indkaldelse under Interreg Baltic Sea er på Capacity for innovation, Management of natural resources og Sustainable transport.
Læs mere

Her er to projekter der vil udvikle havnene

Her er to Interreg projekter, der begge fokuserer på udviklingen af mindre havne, som ligger uden for og er bagland for Europa's hovedtransportkorridorer.
Læs mere

Snapshots fra Interreg ØKS-kick-off: Skandinaver har samme udfordringer

Danmark deler udfordringer med vores naboer inden for innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse. Det stod klart, da Interreg ØKS holdt Kick-off i sidste uge.
Læs mere