LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Connecting Europe Facility: Energy

 

Connecting Europe Facility skal støtte implementeringen af energiinfrastruktur. Formålet er at øge forsyningssikkerheden og fremme vedvarende energikilder samt muliggøre et indre marked for energi.

 

Generelt

EU har en målsætning om, at vores energinet skal hænge bedre sammen. Det mål er blevet styrket med præsentationen af Energiunionen, der skal etablere et indre marked for energi. For at nå det mål, skal der investeres i vores infrastruktur. Det er formålet med CEF Energy. Arbejdsprogrammerne har særlig fokus på at bringe energiisolation til afslutning og eliminere flaskehalse.

 

Hvem kan søge støtte under CEF-Energy?

  • Transmissionsselskaber
  • Energiselskaber

Dog er det et krav, at den handling, man søger støtte til, bidrager til udviklingen af et såkaldt projekt af fælles interesse. Europa-Kommissionen har lavet en liste med omtrent 250 af denne slags projekter.

Fem støtteberettigede korridorer krydser ind i Danmark. Fire er forbindelser af elnettet mellem Danmark og Tyskland eller Holland, og den sidste er en gasledning til Polen.

Udover kravet om, at handlingen skal være i forbindelse med projekter af fælles interesse, er kun medlemslande støtteberettigede. Efter aftale med de berørte medlemsstater kan private virksomheder eller organisationer, der er etableret i pågældende medlemsland, dog godt deltage.

 

Hvad støtter EU?

  • Udbygning af gasnet
    Kort over Projekter af Fælles Interesse i Danmark. Den blå til Sjælland er en elforbindelse og den pink er en pipeline til gas.

    Kort over Projekter af Fælles Interesse i Danmark. Den blå til Sjælland er en elforbindelse og den pink er en pipeline til gas.

  • Udbygning af elnet
  • Øde regioners energinet

Til alle tre kategorier kan både egentligt anlægsarbejde samt forberedende undersøgelser finansieres. Den efterspurgte type projekter annonceres gennem indkaldelser, der fastlægges i enten årlige eller flerårige arbejdsprogrammer.

Dog skal det igen noteres, at projekterne i forvejen skal være på Europa-Kommissionens liste over projekter af fælles interesse.

 

Finansiering

CEF må maksimalt bidrage med 50 procent af de støtteberettigede omkostninger til både studier og anlægsarbejde. I meget særlige tilfælde kan finansieringssatsen forhøjes til 75 procent. Det skal i så fald dokumenteres, at projektet skaber en høj grad af forsyningssikkerhed, styrker solidariteten eller vedrører meget innovative løsninger.

CEF Energy yder både støtte gennem bevillinger og finansielle instrumenter. De finansielle instrumenter administreres af den Europæiske Investeringsbank (EIB). Typisk skal et projekt forbi EIB, før det kan komme i betragtning til bevillinger. Formålet er at sikre, at projekterne ikke kan hente finansiering på markedsvilkår og dermed har presserende behov for offentlig støtte.

 

Ansøgningsfrist

CEF Energy opererer gennem både flerårige og etårige arbejdsprogrammer. Begge dele administreres af INEA (Innovation and Networks Executive Agency).

I vores nyhedsbrev gør vi løbende opmærksom på aktuelle og relevante ansøgningsfrister.