LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Samfundsmæssige udfordringer 2: Fødevaresikkerhed, bæredygtigt land- og skovbrug, hav og ferskvandsforskning og bioøkonomi

 

Formålet med dette indsatsområde er at sikre tilstrækkelige fødevarer og andre biobaserede produkter af høj kvalitet. Visionen er at fremme overgangen til en bæredygtig europæisk bioøkonomi.

Der er behov for en mere optimal, bæredygtig og vedvarende brug af biologiske ressourcer og primære produktions- og forarbejdningssystemer. Dette sikrer flere fødevarer med minimalt input, miljømæssig påvirkning og drivhusgasemissioner.

Potentialet i biologiske ressourcer og økosystemer vil kunne udnyttes på en langt mere bæredygtig, effektiv og integreret måde. For eksempel vil biomasse fra skove og affaldsstrømme kunne udnyttes bedre. Med en mangesidet tilgang sikres den nødvendige tværgående indsats mellem forskere, erhvervsliv, landmænd/producenter, rådgivere og slutbrugere.