LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Samfundsmæssige udfordringer 3: Sikker, ren og effektiv energi

 

Det overordnede formål i dette indsatsområde er at indføre et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem, set i lyset af de stadig mere knappe ressourcer, stigende energibehov og klimaændringerne.

Hvis EU skal nå sine klimamålsætninger er det nødvendigt med en omlægning af energisystemet, hvor lavemission kombineres med energisikkerhed og overkommelige priser, samtidig med at Europas økonomiske konkurrenceevne styrkes. Dette kræver betydelige investeringer inden for forskning, udvikling, demonstration og indførelse af effektive, sikre og pålidelige lavemissionsenergiteknologier og -tjenester.

Hvis denne udvikling skal fremskyndes, vil det kræve en strategisk tilgang på EU-plan, som spænder over energiforsyning, efterspørgsel og anvendelse i bygninger, tjenester, transport og industrielle værdikæder. Dette vil indebære, at ressourcerne skal rettes ind efter hinanden i hele EU og etableringen af et enkelt, intelligent europæisk elektricitetsnet.