LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Eurostars

Eurostars-ordningen støtter transnationale innovative projekter i forskningstunge

SMV’er tæt på markedet, herunder innovative produkter, ydelser og processer.

Generelt 

Eurostars

Støtten kommer både fra Horizon 2020 og de enkelte medlemslande, eftersom Eurostars er et delt

program mellem EU-kommissionen og 33 lande i EUREKA-netværket (http://www.eurekanetwork.org/). EUREKA er en mellemstatslig netværksorganisation, der har til formål at koordinere den nationale støtte til innovative projekter i EU og dermed gøre europæisk industri mere produktiv og konkurrencedygtig. Det totale budget under Eurostars 2014-2020 er 1,14 milliarder euro, svarende til ca. 8,5 milliarder danske kroner.

Hvem kan søge støtte?

Et konsortium under Eurostars kan bestå af SMV’er alene, eller en kombination af SMV’er, universiteter eller forskningsinstitutter.

Generelt findes der følgende krav til ansøgere gennem Eurostars:

 • Lederen af konsortiet skal være en forskningsstung (R&D performing) SMV fra et Eurostars land
 • Konsortiet skal bestå af minimum 2 deltagere fra forskellige Eurostars-lande
 • Omkostningerne fra de forskningstunge SMV’er skal være 50 % eller mere af de totale projektomkostninger
 • Konsortiet skal være velbalanceret, ingen enkeltpart må være ansvarlig for mere end 75 % af de totale omkostninger

Hvad støtter Eurostars?

Innovative projekter i forskningstunge SMV’er kan modtage støtte, herunder projekter der omhandler produkter, ydelser og processer.

Derudover findes der følgende krav til projekter under Eurostars:

 • Projektet må maksimalt vare 3 år
 • Der skal senest ske markedsintroduktion af produktet 2 år efter projektets afslutning
 • Projektet skal imødekomme de to EUREKA-kriterier:
 • Projektet kan omhandle ethvert teknologisk område
 • Der skal være et civilt formål med projektet

Finansiering

 • Eurostars støtter 50 % af de støtteberettigede omkostninger, hvis konsortiet alene består af SMV’er.
 • Hvis konsortiet består af et dansk universitet eller forskningsintitution og en dansk SMV, støtter Eurostars 75 % af omkostningerne. Hvis der er tale om en ikke-dansk SMV støtter eurostars 40 % af omkostningerne.
 • Hvert projekt under Eurostars kan maksimalt modtage 300.000 euro, svarende til ca. 2,2 million danske kroner.

Ansøgningsfrist

Abonner på ZealandDenmark EU Offices gratis medie, Sjælland EU Nyt, hvor vi offentliggør artikler om ansøgningsfrister.

Links

For yderligere information om Eurostars, kontakt de danske kontaktpersoner

Eller besøg programmets hjemmeside