LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

SMV-instrumentet

 

SMV-instrumentet støtter virksomheder med at udtænke produktudviklingen eller gennemføre forskning og innovation. Ordningen er målrettet små og mellemstore virksomheder. SMV-instrumentet hjælper høj potentiale virksomheder med at udvikle innovative ideer til produkter eller services der er klar til at blive testet på det globale marked.

 

Hvem kan få støtte?

  • Små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte, under 50 millioner euro (375 millioner kroner) i årlig omsætning eller maksimum 43 millioner euro (322,5 millioner kroner) i balance.
  • SMV-instrumentet er ikke målrettet helt små iværksættervirksomheder, men virksomheder der er lidt længere i udviklingsprocessen.

 

Hvad støtter EU?

Der er tre faser. De to af dem er støttemuligheder og kan søges uafhængigt af hinanden.

Fase 1: Koncept og forundersøgelse (375.0000 kroner)
Virksomheder kan få 50.000 euro, svarende til 375.000 kroner, til et forprojekt, der kan vare seks måneder. Virksomheden får pengene, til på baggrund af deres idé, at udvikle en koncept- og forretningsplan, så de bagefter kan søge støtte til et større udviklingsprojekt. Der er tale om en lump sum. Det betyder, at man ikke behøver fremvise bilag. Man skal blot dokumentere, at projektet er gennemført. Det er relativt nemt at ansøge om støtten, og det formodes at hver 10. ansøgning godkendes. Der gives op til 6 måneder at udvikle konceptet i fase 1.

 

Fase 2: Udvikling (7,5 til 21,5 millioner kroner)

Virksomheder kan typisk få en til to millioner euro, svarende til 7,5 til 15 millioner kroner, til at gennemføre udviklingsprojekter. I få tilfælde gives op mod tre millioner

EU dækker 70 procent af omkostningerne i projektet, der kan være et demonstrationsprojekt, innovation, forskning eller markedstilretning. I sjældne tilfælde står de for 100 % finansiering af projektet. En virksomhed kan – uden øvrige partnere – søge støtten. Den europæiske merværdi består i, at produktet skal have europæisk potentiale. Samtidig skal projektet have en samfundsudfordring i fokus. Virksomheder får tilbudt coaching i forbindelse med fase 1 og 2, for at styrke innovationen og skræddersy projektet til den givne virksomhed. Der gives mellem 1-2 år, i særlige tilfælde mere, til at udvikle projektet i fase 2.

Nogle overordnede krav

  • Der skal være et marked for produktet.
  • Produktet, der ventes udviklet, skal være nemt at fremstille og benytte.
  • En teknisk løsning skal være mulig og bedre end de allerede eksisterende produkter.
  • Støtten uddeles under to af Horizon 2020′s delprogrammer, “Industrielt lederskab” samt “Samfundsmæssige udfordringer”. EU-Kommissionen meddeler at de vil lave brede støtterunder.

De ansøgninger, der viser, at de bedst lever op til de tre krav, får EU-støtte af SMV-instrumentet under Horizon 2020.

 

Fase 3: Kommercialisering (ikke direkte støtte til virksomheder)
Den sidste del af virksomhedernes innovationscyklus, kommercialiseringen, støtter SMV-instrumentet ved at yde lån og garantier via mellemled, eksempelvis banker og andre finansielle institutioner. Det vil sige, at virksomheder ikke kan søge støtte til kommercialiseringen direkte via EU, men skal gå via en bank eller anden finansiel organisation, der har en aftale med Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond.

 

Finansiering

Der er afsat omkring 22,5 milliarder til programmet i perioden 2014-2020.

 

Ansøgningsfrist

Der er flere årlige ansøgningsfrister til SMV-instrumentet. I vores nyhedsbrev gør vi løbende opmærksom på aktuelle og relevante ansøgningsfrister.