LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Interreg: Grænsenære samarbejder

En række programmer støtter projekter, hvor organisationer kan lave projekter med partnere i nærgeografien. Der er tre typer Interreg-programmer. Her kan du se de i alt seks programmer, som Region Sjælland er med i.

 

Interreg A: Dækker grænseregioner.

Danmark-Tyskland interreg

Tyskland-Danmark

interreg south baltic 2007-2013

Sydlige Østersø

Interreg ØKS 2014-2020

Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS)

 

Interreg B: Dækker nærgeografiske områder.

Østersøen

Nordsøen

 

Interreg C: Dækker hele Europa.

 Europa