LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Beskæftigelse og social innovation: EaSI

Det europæiske program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) er et finansieringsinstrument på EU-plan, som skal sikre beskæftigelse og garantere en hensigtsmæssig og fornuftig social beskyttelse, bekæmpe social eksklusion, fattigdom og skabe bedre arbejdsforhold. EaSI har tre underprogrammer, der tilsammen for perioden 2014-2020 får tildelt 958,2 millioner euro (7,1 milliard kroner):

 

EaSI Progress (61% af budgettet)

Støtter modernisering af beskæftigelses- og socialpolitikken. Programmet er åbent for alle private og offentlige aktører herunder kommuner, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og forskningscentre.Programmet støtter udvikling af beskæftigelses- og socialpolitik, for at forbedre arbejdsvilkårene i EU. Progress fortsætter med de samme aktiviteter som tidligere, men der vil være flere ressourcer til social innovation og socialpolitisk udvikling. Hovedområderne som der søges styrket er beskæftigelse, særligt med fokus på at modvirke ungdomsarbejdsløshed. Social inklusion og forebyggelse af fattigdom. Og til sidst arbejdsforhold for udsatte grupper.

Hvem kan søge støtte under EaSI Progress?

 • Kommuner
 • Regioner
 • Offentlige arbejdsformidlinger
 • Universiteter og andre forskningsinstitutioner
 • Arbejdsgiverforeninger
 • Fagforeninger
 • Interesseorganisationer
 • Nationale statistiske kontorer
 • Medier

Hvad støtter EaSI Progress?

 • Forskningsprojekter
 • Informationsudveksling, gensidig læring og dialog mellem europæiske partnere
 • Test af reformer af social- og arbejdsmarkedspolitik
 • Udvikling, promovering og implementering af EU’s beskæftigelses- og socialpolitik.

 

EaSI EURES (18% af budgettet)

Støtter jobmobilitet i Europa. EURES er et europæisk jobmobilitetsnet som tilbyder vejledning og hjælp til arbejdsgivere og arbejdstagere. I Danmark løfter EURES og Workindenmark indsatsen.

Hvem kan bruge EURES-portalen?

 • Arbejdsgivere
 • Arbejdssøgere
 • Nationale, regionale og lokale aktører
 • Jobcentre

Hvad støtter EaSI EURES?

 • Formålet med portalen er at yde information, rådgivning og jobformidling til arbejdstagere og arbejdsgivere, så de kan udnytte den frie bevægelighed i EU.
 • EURES portalen støtter også udviklingen af det nye initiativ for unge (18-30) jobsøgende, igennem programmet ”Dit første EURES Job”

 

European Progress Microfinance Facility (21% af budgettet)

Støtter socialt iværksætteri og giver adgang til mikrofinansiering. Programmet giver mikrolån og mikrokredit til udsatte grupper og mikrovirksomheder. Derudover gives der også støtte til socialt iværksætteri.

Hvem støtter Progress Microfinance?

EU finansierer ikke iværksætterne direkte, men giver støtte til udbydere af mikrokredit i EU. Dette sker gennem Den Europæiske Investeringsfond. Udbyderne kan være private eller offentlige banker, mikrofinansinstitutioner udenfor bankverden og nonprofit-udbydere af mikrokredit.

Hvad støtter Progress Microfinance?

Programmet skal øge tilgængeligheden af mikrofinansiering til:

 • Personer, der har mistet eller risikerer at miste deres job, eller som har svært ved at indtræde eller genindtræde på arbejdsmarkedet
 • Personer, der risikerer social udstødelse
 • Sårbare personer, som er dårligt stillet med hensyn til adgangen til det konventionelle kreditmarked, og som ønsker at etablere eller udvikle deres egen mikrovirksomhed
 • Mikrovirksomheder, særlig virksomheder, der ansætter personer nævnt ovenfor

 

Ansøgningsfrister

Der er flere forskellige ansøgningsfrister under EaSI. Hver indkaldelsesperiode er på omkring tre måneder. Følg med her. Abonner på vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret.