LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Erasmus+

 

Om Erasmus+

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, træning, ungdom og sport. Programmet er en vigtig del af EU’s strategi for at skabe jobs og vækst i Europa2020. Arbejdsmarkedet i Europa har forandret sig, og der er et voksende behov for kvalificeret arbejdskraft. Erasmus+ skal give unge mennesker mulighed for at erhverve flere og bedre kvalifikationer gennem både formelle og uformelle uddannelsesophold i udlandet. Derudover skal EU hjælpe medlemsstaterne og partnerlandene med at modernisere deres uddannelsessystemer i tråd med EU’s mål om at forbedre uddannelsessystemerne og reducere frafald.

Flertallet af uddannelsesprojekter søges under Styrelsen for Forskning og Innovation. Idræt søges under Kulturministeriet, mens større innovationsprojekter søges i det tværgående program under Europa-Kommissionen.

Programmet har tre indsatsområder, som projekter støttes under – mobilitet, strategiske partnerskaber eller skolepartnerskaber og politiske reformer.

 

Hvem kan søge støtte?

Erasmus+ støtter en stor palet af institutioner og organisationer lige fra børnehave, folkeskole og universiteter til fritidsklubber og ungdomsarbejde.

Her er listen over aktører, som kan søge støtte:

  • Folkeskoler og ungdomsuddannelser
  • Erhvervsuddannelser
  • Videregående uddannelser
  • Organisationer og institutioner der arbejder med ungdomsprojekter for unge i alderen 13-30 år
  • Organisationer og institutioner der arbejder med efteruddannelse og voksenuddannelse

 

Hvad støtter EU?

Erasmus+ programmet har fokus på tre forskellige hovedområder:

Uddannelse og træning
Her ligges der særligt vægt på at skabe muligheder for at studerende kan tage dele af deres uddannelse i et andet land. Hovedområdet tager højde for alle uddannelses stadier, helt fra folkeskolen og op til efteruddannelse af folk der gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Ungdom
Ligger i forlængelse af uddannelse og træning og søger at støtte kernekompetencerne og gøre de unge klar til arbejdsmarkedet. Ydermere er der fokus på social inklusion og at styrke ungdommens muligheder for at involvere sig i arbejde, og policy arbejde på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

 

Sport
Vil støtte projekter der har til formål at øge professionalisme, forbedre kompetencer inden for ledelse og trække tråde mellem forskellige sports organisationer og EU. Aktiviteterne sigter samtidig efter at promovere frivillighed i sport og sikrer at sundheds og fysisk aktivitet skal komme på programmet for unge i et tidligt stadie.

 

Erasmus + støtter under de tre hovedområder forskellige former for læring:

Mobiliteter
Det er læringsmuligheder for individer fra EU og udenfor. Herunder støttes studier, praktik, undervisning, efteruddannelse samt ikke formelle ungdomsaktiviteter såsom frivilligt arbejde. Udvidelsen af programmet til udenfor EU’s grænser skal være med til at gøre højere uddannelse i Europa mere attraktivt, og samtidig støtte udviklingen af højere uddannelse andre steder i verden.

 

Institutionelt samarbejde
Samarbejdsprojekter skal fremme udviklingen af innovative metoder i læring og ungdomsaktiviteter. Ansøgere kan være uddannelsesinstitutioner, ungdomsorganisationer, virksomheder, kommuner og regioner, og interesseorganisationer Dette skal skabe arbejdspladser, kreativitet og iværksættelse af nye ideer.

 

Politiske initiativer
Støtte til politiske reformer i medlemslandene og samarbejde med ikke-EU lande. Formålet er at styrke det faglige grundlag for at skabe nye politiske tiltag, og lære af gode erfaringer.

 

Derudover:

Tværgående program: Innovation
De fleste projekter støttes via Styrelsen for Videregående Uddannelser, men visse større projekter søges via EU-Kommissionen i det tværgående program.

 

Studielån til udlandsophold
Et EU-studielån vil gøre det muligt for kandidatstuderende at betale for studier i udlandet.

 

Vidensalliancer og sector skills alliances
Vidensalliancer er omfattende partnerskab mellem højere uddannelsesinstitutioner og virksomheder som skal fremme kreativitet, innovation og iværksættelse. Sektoralliancer (på engelsk sector skills alliances) er partnerskab mellem uddannelsesudbydere og virksomheder, som skal fremme arbejdspladser igennem fokus på nye arbejdssektorer og innovative former for erhvervsuddannelse.

 

Hvordan finder jeg partnere?

Det kan være en klar fordel at benytte allerede eksisterende internationale samarbejdspartnere som fx venskabsbyer eller institutioner. Men hvis du ikke allerede har internationale samarbejdspartnere, hjælper vi dig gerne med at søge dem. Udfyld en partnersøgningsskabelon og send den til os. Så sørger vi for, at den sendes ud i europæiske netværk eller til aktører i de lande, som du er særligt interesseret i at finde partnere i. Det er også en god ide at finde partnere gennem europæiske paraply- og netværksorganisationer. For folkeskoler er det europæiske netværk e-twinning et godt redskab til at finde partnerskoler. Inden ansøgningen sendes ind, skal du have ”partnership statements” fra partnerne, hvor de skriver under på, at de ønsker at være partnere, hvis ansøgningen godkendes. Sørg for at få disse i god tid før ansøgningsfristen.

Download partnersøgningsskabelonen her

Ansøgningsfrist?

Der er løbende ansøgningsfrister. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret.