LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

URBACT III

 

URBACT-programmet støtter bæredygtig byudvikling. Byer kan gennem URBACT dele erfaringer og viden samt arbejde sammen for at finde løsninger på de komplekse samfundsmæssige udfordringer, der findes i byer. URBACT har fokus på at udvikle nye, bæredygtige og pragmatiske løsninger, som integrerer økonomiske, sociale og miljømæssige problemstillinger.

 

Generelt

Det første URBACT eksisterede fra 2002-2006. Det næste, URBACT II, eksisterede fra 2007-2013. Det Nuværende URBACT III løber fra 2014-2020.

Konkret har URBACT til formål at:

 • Facilitere udveksling og læring mellem beslutningstagere, byautoriteter og –praktikere.
 • Udbrede good practices og erfaringer lært fra udveksling mellem byerne og sikre udvekslingen af know how.
 • Få beslutningsmyndighederne og praktikere i byerne til at udarbejde handlingsplaner for bæredygtig byudvikling.

URBACT er delt i tre overordnede temaer:

 • Byer som vækstmotorer
 • Attraktive og sammenhængende byer
 • Teknisk assistance

URBACT er aktiv i over 500 byer, 29 lande og har over 7.000 aktive medlemmer.

 

Hvem kan søge støtte under URBACT?

 • Byer (herunder kommuner)
 • Regioner (på områder, hvor udfordringer i bymiljøet er i fokus)
 • Universiteter og forskningsinstitutioner (på områder, hvor udfordringer i bymiljøet er i fokus)

Andre partnere såsom nationale og transnational sammenslutninger af byer samt aktører fra den private sektor kan godt blive partnere i et URBACT projekt, men det vil være for egen regning, da de ikke kan modtage EU-støtte gennem URBACT.

 

Hvad støtter URBACT?

URBACT støtter tre typer netværk, handlinger der opbygger byers kapacitet til innovation og udvikling af nye værktøjer til at udbrede og kapitalisere netværkenes resultater.

Klik her for uddybning om de tre netværkstyper

De tre typer netværk:

Type Formål Deltagere Forventet Resultat
Action-planning Hjælpe byer med at designe integrerede og bæredygtige strategier og handlingsplaner Byer der står med lignende udfordringer og gerne vil håndtere dem gennem integrerede løsninger En implementeringsklar handlingsplan på et eller flere områder eller for at operationalisere en eksisterende strategi samt læring og anbefalinger til andre byer
Implementering Hjælpe byer med at implementere de integrerede og bæredygtige strategier eller handlingsplaner Byer der har en klar strategi eller handlingsplan samt forskellige typer finansiering. Kan eksempelvis være byer der implementerer gennem CLLD. Bedre implementering mht. eksempelvis tilsyn, tidsplan og lignende samt erfaring og anbefalinger til andre byer.
Transfer Hjælpe byer med at overføre bedste praksis der kan bidrage til bedre implementering af handlingsplaner til andre byer Byer der gerne vil dele bedste praksis, der allerede er testet og klar. Overførsel af god praksis samt forbedring af den eksisterende. Skal også give erfaring og anbefalinger til andre byer.

 

 

 

 

 

 

 

De forskellige typer netværk fungerer så at sige i forlængelse af hinanden. Først oprettes et ’action-planning’ netværk, der giver de deltagende byer implementeringsklare handlingsplaner. Senere kan byerne søge en indkaldelse til et implementeringsnetværk, hvor de kan støttes i implementeringen af handlingsplanen.

 

Støtteemnerne

URBACT støtter ti tematiske mål:

 1. Forskning, teknologisk udvikling og innovation
 2. Adgangen til IKT samt udbredelse af brug og kvaliteten af løsningerne
 3. SMV’ers konkurrencedygtighed
 4. Skift til grøn vækst i alle sektorer
 5. Klimatilpasning
 6. Miljø og ressourceeffektivitet
 7. Bæredygtig transport og flaskehalse i vigtige områder
 8. Arbejdskraftens fri bevægelighed og beskæftigelse
 9. Social inklusion og bekæmpelse af fattigdom
 10. Uddannelse, kompetencer og livslang læring

Temaerne markeret med fed skal modtage 70 procent af ressourcerne.

 

Finansiering

’Action Planning’ og Implementeringsnetværk

Netværket skal bestå af mellem otte og  12 partnere fra mindst tre forskellige medlemsstater. Der skal være en by, som er leadpartner, og der må maksimalt være tre partnere, som ikke er byer.  Nyt for URBACT III er, at der skal være en balance mellem byer fra udviklede og fra mindre udviklede regioner.  

Transfer-netværk

Netværket skal bestå af mellem 6-8 partnere fra minimum tre forskellige medlemsstater. En offentlig autoritet skal være lead partner.

Netværkenes totale budget forventes at være mellem 4.5 og 5.6 millioner kroner, hvoraf Den Regionale Udviklingsfond finansierer 70 procent. For regioner i mindre udviklede områder, kan medfinansieringen være op til 85 procent.

 

Ansøgningsfrist?

I vores nyhedsbrev gør vi løbende opmærksom på aktuelle og relevante ansøgningsfrister.