LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Om ZealandDenmark

Logo Vertikal ZealandDenmark

 

ZealandDenmark bidrager til internationalisering af Region Sjælland, regionens 17 kommuner og øvrige sjællandske aktører.

Vi indsamler og videreformidler viden om de EU-beslutninger under opsejling, markedsfører regionens mange aktører og deres interesser internationalt og sikrer dem muligheden for at deltage i europæiske projekter.

 

ZealandDenmark tilbyder

 • Handlingsorienteret og målrettet information om EU-fonde og EU-netværk.
 • Rådgivning og opfølgning vedrørende projektansøgning og partnerskabssøgning.
 • Strategisk rådgivning vedrørende udvikling af europæiske aktiviteter.
 • Bidrag til international branding af regionen samt fælles interessevaretagelse.
 • Deltagelse i netværk i Bruxelles.
 • Støtte til internationale arbejde i regionen.
 • Informationskanaler med nyt fra Bruxelles om fonde, initiativer, events og politikker. De primære platforme er nyhedsbrev, hjemmeside og vores profiler på de sociale medier.

 

Mød os

ZealandDenmark er i Danmark et par gange om måneden, hvor vi blandt andet mødes med kommuner, region, og andre samarbejdspartnere i regionen. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os og aftale et møde.

Vi deltager gerne i projektudviklingsmøder, der afklarer mulighederne for EU-finansiering af jeres idé. Derefter hjælper vi med at finde partnere og koordinere ansøgningsprocessen.

Vi gennemfører derudover analyser af en kommunes eller andre institutioners største udfordringer, styrker og svagheder i samarbejde med fagudvalg, direktion og strategiafdeling. Vi afsøger også potentialet i europæisk erfaringsdeling, EU-fonde og markedsføring.

 

Organisation

ZealandDenmark er et samarbejde mellem Region Sjælland, de 17 sjællandske kommuner og Vækstforum Sjælland.

Styregruppe

 • Tre repræsentanter fra kommunerne (Næstved, Kalundborg, Roskilde)
 • En repræsentant fra Vækstforum Sjælland
 • To repræsentanter fra Region Sjælland

Personale

 • en kontorchef
 • en redaktør og kommunikationsansvarlig
 • to projektmedarbejdere/konsulenter
 • dertil kommer to til tre praktikantstillinger og med mellemrum en journalistpraktikant

 

Brug vores logo

Hvis du vil bruge ZealandDenmark EU Office’ logo, kan det downloades i to forskellige udgaver.

 

Oplysninger om cookies og datasikkerhed

Zealanddenmark.eu bruger cookies fra Google Analytics til at spore, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og lignende.

Det er små tekstbidder, der gemmes i din browser, så man kan se, hvordan du færdes på internettet i forbindelse med besøget på hjemmesider. Disse cookies indhenter ikke personlige informationer om dig eller dit navn.

Find flere oplysninger om anvendelsen hos Google.

Se også Google Analytics’ retningslinjer for privatliv og datasikkerhed

Vores nyhedsbrev leveres af Mailchimp, hvortil vi bruger abonnenternes navne og e-mailadresser. Disse oplysninger opbevares derfor hos Mailchimp, som vi har underskrevet en såkaldt databehandleraftale med.

Læs mere om Mailchimps privatlivs- og datasikkerhedspolitikker