LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

EU’s politiske institutioner

En række EU-institutioner er med til at bestemme lovgivning, der har direkte og indirekte betydning for kommuner og regioner. KL’s blad Momentum har vist, at halvdelen af byråds og kommunalbestyrelses dagsordenpunkter er berørt af EU.

 

Kommissionen har initiativretten til at fremsætte lovforslag. Europa-Kommissionen står også for implementeringen af lovgivningen og har derfor stor betydning for bevilling af EU-støtte, koordinering af indsatser, strategier og lignende. Under Europa-Kommissionen hører således forskellige generaldirektorater og agenturer, der har stor betydning for udformning af politik, implementering af lovgivning og uddeling af EU-støtte.

Europa-Parlamentet er EU’s direkte folkevalgte kammer. Europa-Parlamentet fik med Lissabon-traktatens indførelse i 2009 større indflydelse og dermed betydning for lovgivningen. ZealandDenmark har derfor jævnligt kontakt til de 13 danske europaparlamentarikere.

EU’s regeringer mødes i Rådet for Den Europæiske Union – kaldet Ministerrådet – for at forhandle om EU-forslag, diskutere EU-politikker og vedtage EU-lovgivning. De enkelte fagministre mødes jævnligt i de givne faglige rådssammensætninger. De daglige forhandlinger varetages af Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union, som ZealandDenmark har jævnlig kontakt til.

EU’s stats- og regeringschefer mødes mindst fire gange om året for at udstikke de store retningslinjer for europæisk politik.