LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Støttemuligheder

 

Her finder du en liste over de EU-programmer og fonde, der støtter projekter inden for bioøkonomi, ressourcer, energi og klima. Der er endnu mere viden at hente om hver af programmerne ved at klikke på dem.

 

Connecting Europe Facility

Energiinfrastruktur, forsyningssikkerhed og vedvarende energikilder.

Interreg

Støtte til projekter med partnere i nærgeografien om grøn transport, energi og ressourcer.

Horizon 2020

Støtte til forskning og innovation inden for en lang række områder. Specifikt for de grønne områder er følgende underprogrammer relevante:

  • Societal Challenges 2: Fødevaresikkerhed, bæredygtigt land- og skovbrug, marine og maritim forskning og bioøkonomi
  • Societal Challenges 3: Sikker, ren og effektiv energi
  • Societal Challenges 5: Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råvareforsyning
  • Tværgående aktiviteter: Udover delprogrammerne under Samfundsmæssige Udfordringer er der også fokus på grønne problemstillinger under de andre to søjler. Særligt har den tværgående aktivitet ”Industri 2020 i den cirkulære økonomi” under Industriel Lederskab givet støtte til grønne projekter.
  • ELENA: Fælles initiativ fra den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Europa-Kommissionen. ELENA yder tilskud til teknisk bistand med fokus på implementering af energieffektivitet, vedvarende energi og bytransportprojekter. (eksternt link)
  • EEEF: European Energy Efficiency Fund har til formål at støtte EU’s mål om at fremme et bæredygtigt energimarked og klimabeskyttelse. Instrumentet er finansieret af ELENA. (eksternt link)

 

Landdistriktsprogrammet

Støtte til udvikling af landområder inden for blandt andet økologi, natur, miljø og klima.

LIFE

Natur, miljø og klimatilpasning.

URBACT

Fokus på at udvikle nye, bæredygtige og pragmatiske løsninger, som integrerer økonomiske, sociale og miljømæssige problemstillinger.