LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Støttemuligheder

 

Her finder du en liste over de EU-programmer og fonde, der støtter projekter inden for uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling. Der er endnu mere viden at hente om hver af programmerne ved at klikke på dem.

 

Uddannelse

Erasmus+

EU’s uddannelsesprogram med en lang række forskellige støttemuligheder. Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, træning, ungdom og sport. Programmet har tre hovedprioriteter, hvor projekter støttes under: Mobilitet (udveksling o.a.), strategiske samarbejder (skolepartnerskaber o.a.) og politiske initiativer (udvikling). Læs mere her.

 

Arbejdsmarked

EaSI

Støtter medlemsstaterne i at udvikle og implementere beskæftigelses- og social innovation på nationalt og regionalt niveau i Europa. EaSI er et finansieringsinstrument på EU-plan, som skal sikre et højt niveau for beskæftigelse og social beskyttelse, bekæmpe social eksklusion og fattigdom samt skabe bedre arbejdsforhold. Læs mere her.

Interreg

Støtte til interregionale projekter der bl.a. understøtter beskæftigelse, kvalificeret arbejdskraft og innovative tiltag på arbejdsmarkedet. Særlig relevant for arbejdsmarked er de følgende prioriteter:

  • Interreg Denmark-Deutschland, prioritetsakse 3: Arbejdsmarkedet, beskæftigelse og uddannelse. Her kan du få støtte til dansk-tysk samarbejde, der understøtter tiltrækningen eller fastholdelsen af kvalificeret arbejdskraft og understøtter uddannelsestiltag, der styrker de to grænseregioner.
  • Interreg South Baltic, prioritetsakse 4: Styrke menneskelig ressourcekapacitet for områdets blå og grønne økonomi. Her kan du få støtte til projekter, der har til formål at øge kvalificeret arbejdskraft i den blå og grønne sektor i det sydlige Østersø-område.
  • Interreg Øresund, Kattegat og Skagerrak, prioritetsakse 4: Beskæftigelse. Her kan du få støtte til projekter, der understøtter opstart af nye virksomheder, entreprenører og SMV’er. Programmet støtter ligeledes projekter, der søger bedre at integrere arbejdsmarkederne i regionen.
  • Interreg North Sea, prioritetsakse 1: Vækst. Her kan du få støtte til nye innovative ideer fx til jobvækst i SMV’er og tværsektorielle samarbejder mellem forskningsinstitutter, offentlige institutioner, virksomheder og borgere.

Horizon 2020

Støtte til forskning og innovation inden for en lang række områder. Særlig relevant for arbejdsmarked er underprogrammet ”Europa i en verden af forandring – inkluderende, innovative og reflekterende samfund”. Læs mere her.

 

Erhvervsudvikling

COSME

Støtter SMV’er og virksomheders konkurrenceevne. Formålet med COSME er at forbedre konkurrenceevnen for europæiske SMV’er og lette adgangen til finansiering. Læs mere her.

 

Horizon 2020

Støtte til forskning og innovation inden for en lang række områder. Særligt de to underprogrammer SMV-instrumentet og Eurostar har fokus på virksomhedsstøtte.

  • Eurostars yder støtte til innovative projekter i EU og hjælper europæisk industri til at blive mere produktiv og konkurrencedygtig.
  • SMV-instrumentet støtter virksomheder med at udtænke produktudviklingen eller gennemføre forskning og innovation.