LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Støttemuligheder

 

Her finder du en liste over de EU-programmer og fonde, der støtter projekter inden for sundhed og velfærdsinnovation. Der er endnu mere viden at hente om hver af programmerne ved at klikke på dem.

 

Har fokus på at gøre sundhedssystemerne mere bæredygtige og innovative for at forbedre folkesundheden og sikre beskyttelse mod grænseoverskridende sundhedstrusler.

Støtte til forskning og innovation inden for en lang række områder.

Støtte til projekter med partnere i nærgeografien. Flere af Interreg-programmer yder støtte til forskellige former for innovationsprojekter.