LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Viden og netværk

 

Her finder du vidensnetværk og samarbejdspartnere inden for erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse.

 

Uddannelse

Styrelsen har en oversigt over støttemuligheder og konsulenter, der kan vejlede om dine muligheder.

På EMU – Danmarks læringsportal kan du på portalens side om internationalisering finde information om internationale projekter i grundskoler og ungdomsuddannelser og om arbejdet med den internationale dimension.

eTwinning er en europæisk platform for skolemedarbejdere (lærere, skoleledere, bibliotekarer etc.). Mød potentielle projektpartnere og brug databasen med idéer og programmer til projekter og undervisning for folkeskolerne og gymnasierne.

School Education Gateway er en portal, der samler den nyeste viden om uddannelsespolitik, vejledninger i hvordan man skriver en god Erasmus+-ansøgning, og redskaber til at finde samarbejdspartnere til mobilitetsprojekter og strategiske partnerskaber. Portalen indeholder også et kursuskatalog for lærere og undervisere. Europa-Kommissionen står bag School Education Gateway.

Learning Ressource Exchange (LRE) drives af organisationen European Schoolnet. Det er en database med undervisningsmateriale fra 59 forskellige europæiske vidensudbydere, heriblandt undervisningsministerierne. Det er muligt at få en del materiale på dansk, men det meste er på engelsk. Det er ikke nødvendigt at registrere sig for at få adgang til materiale, men registrering giver mulighed for at samle favoritter og dele links med kollegaer.

Scientix er en platform for naturvidenskabelig undervisning i Europa. Her kan lærere finde undervisningsmateriale efter alder og emne, samt inspiration til projekter.

Better Internet for Kids er en europæisk hjemmeside om internetsikkerhed for børn og unge. Siden tilbyder informationsmateriale til undervisere, forældre og andre, som arbejder med børn og unge. Derudover er der undervisningsmateriale, der skal lære børn at bruge internet på en tryg måde. Siden er på engelsk, men en del af undervisningsmaterialet er tilgængeligt på dansk.

Læs om, hvordan andre skoler og uddannelser arbejder med entreprenørskab og iværksætteri.

Cedefop er det europæiske center for udvikling af erhvervsuddannelse. Læs om den politiske udvikling inden for erhvervsuddannelser og nationale rapport om erhvervsuddannelsessystemer i enkelte EU lande.

Eures er den europæisk beskæftigelsesindsats til fremme af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU. Workindenmark hjælper danske virksomheder med at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og udenlandske jobsøgere med at komme ind på det danske arbejdsmarked.

 

Erhvervsudvikling

Væksthus Sjælland i Vordingborg har godt 15 vækstkonsulenter, der er klar til at rådgive sjællandske vækstvirksomheder. Det er endda gratis. Konsulenterne kan sparre med dig for at få lagt vækstplaner, som du siden selv skal sørge for at få ført ud i livet. De har også kendskab til national og international funding.

CAPNOVA hjælper virksomheder og organisationer i Region Sjælland med at finde vej gennem junglen af finansiering og netværk. CAPNOVA kan eksempelvis vejlede om, hvordan større regionale projekter kan håndtere ansøgningsprocedurer og finde partnere, som kan være med til at realisere projektet.

Enterprise Europe Network er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, der har fokus på at hjælpe små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet – både i forhold til eksport, projektsamarbejde og teknologisk samarbejde.

Netværk for danske organisationer, der kan rådgive om EU-funding til forskning og innovation. Koordineret af Styrelsen for Forskning og Innovation. Se video om EU-DK Support.

 

Femern Bælt-forbindelsen

STRING er et netværk af regioner i Femern Bælt-korridoren: Slesvig-Holsten, Hamburg, Hovedstaden, København og Skåne. STRING startede som et EU-støttet projekt i 1999 og har siden udviklet sig til et fast samarbejde med eget sekretariat.

Femern Belt Development har til formål at sikre, at Region Sjællands borgere og virksomheder får det størst mulige udbytte af den faste forbindelse – før, under og efter anlægsfasen. Organisationen er også et videncentrum, der indsamler, bearbejder og videreformidler viden, som kan fremme erhvervsudviklingen og beskæftigelsen.

Femern Bælt Komitéen blev grundlagt i januar 2009 og er et grænseoverskridende, dansk-tysk arbejds- og koordineringssamarbejde i Femern Bælt-regionen.

Femern A/S er selskabet, der planlægger og bygger tunnelen under Femern Bælt. Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes af det danske Transportministerium.

Fehmarnbelt Days er en række arrangementer om regionalt samarbejde og integration. Det er for alle med interesse for politik, erhvervsliv, bæredygtighed, forskning og kultur i de tre lande Sverige, Danmark og Tyskland samt i de omkringliggende lande.

 

Østersøsamarbejde

Østersøstrategien koordinerer udviklingen i Østersøen og dækker alt fra infrastruktur til uddannelsessamarbejde.

Baltic Development Forum er en uafhængig, non-profit netværksorganisation, der arbejder med politikudvikling i Østersø-regionen.

 

Informal Baltic Sea Group er et uformelt netværk bestående af 55 regioner og organisation fra Østersø-regionen baseret i Bruxelles. Gruppens formål er at udarbejde briefinger og events om politik relateret til Østersø-regionen samt at opbygge partnerskaber og bevidsthed om regionen.